Do neželezných kovov

nástroje určené primárne na obrábanie hliníka ale aj na použitie s ostatnými neželeznými kovmi ako mosadz, meď.....

Oproti ostatným jednobritým frézkam sa vyznačujú vyššou tvrdosťou a

odlišne brúsenou reznou hranou.

Do neželezných kovov

Subkategorie

Active filters