Ekonomické

Tieto nástroje sú vhodné najmä pre začínajúcich obrábačov ktorý ešte

nemajú skúsenosti s optimálnym nastavením rýchlosti posuvu-otáčok vretena

voči obrábanému materiálu a  docháza k častému a predčasnému zlomeniu

nástrojov.

Ekonomické

Subkategorie

Active filters