Pružné spojky

Pružná spojka je strojné súčiastka, ktorá spája zvyčajne hnací a hnaný

hriadeľ a slúži na prenos krútiaceho momentu, sluzi tiež k vyrovnaniu

vzájomnej nesúososti oboch hriadeľov.

Pružné spojky

Subkategorie

Active filters