Lineárne

ložisko  je sprostredkované pomocou rotujúcich guličiek, ktoré obiehajú

v uzavretých drážkach v tele vozíku.

Vozík tak prenáša silu na vodiace koľajnici a jeho pohyb je zaťažený iba

valivým trením

Lineárne

Subkategorie

Active filters