Remenice

Remenica je súčasťou remeňového prevodu a jej úlohou je prenášať energiu z rotujúceho hriadeľa na remeň

a jeho prostredníctvom na iný hriadeľ. Remenica je v podstate koleso na hriadeli a jej tvar závisí od typu remeňa

Remenice

Subkategorie

Active filters