Rotačné

ložisko je súčasť technického zariadenia, ktoré umožňuje zníženie trenia pri

vzájomnom otáčavom pohybe

Rotačné

Subkategorie

Active filters