Ložiská

slúžia na prenos síl medzi pohyblivými a pevnými časťami

mechanického stroja, pričom je vyrobené tak, aby minimalizovalo

vznikajúce trenie.

Ložiská

Subkategorie

Active filters