Energetické reťaze

Energeticka reťaz slúži na vedenie káblov a ich ochranu proti namáhaniu a

poškodeniu. Používa sa pri pohyblivých častiach strojov. Je možné

ju rozpojiť v ktoromkoľvek mieste a vytvoriť si tak požadovanú dĺžku.

Energetické reťaze

Subkategorie

Active filters