Vretena

Rotujúca časť obrábacieho stroja vytvárajúci hlavný rezný pohyb.

Vretena

Subkategorie

Active filters