Krokové motory

Krokový motor je synchronní točivý stroj, většinou napájen impulsy stejnosměrného proudu.
Magnetické pole je generováno postupným napájením jednotlivých pólových dvojic.
Rotor se pohybuje mezi stabilními polohami vždy v určitém úhlu - mluvíme o pohybu v krocích.
Počet kroků je dán počtem pólových dvojic, také může být ovlivněn způsobem ovládání.
K pohybu tohoto motoru je vždy nutná řídící elektronika - ovladač krokového motoru.
K mechanickému kontaktu a tedy tření nedochází u krokových motorů jinde než v ložiskách.
Vyznačují se proto velkou mechanickou odolností, dlouhou dobou života a provozem téměř
bez údržby. Nevýhodou krokových motorů je tzv.strata kroku, která nastává při překročení
mezního zatížení. Tuto negativní vlastnost lze předem vyloučit volbou vhodného motoru
a ovladače s přihlédnutím na momentové charakteristiky pohonu.

Krokové motory

Active filters