Krokové motory

Krokový motor je synchrónne krútiaci stroj, väčšinou napájaný impulzmi jednosmerného prúdu.
Magnetické pole je generované postupným napájaním jednotlivých pólových dvojíc.
Rotor sa pohybuje medzi stabilnými polohami vždy v určitom uhle - hovoríme o pohybe v krokoch.
Počet krokov je daný počtom pólových dvojíc, tiež môže byť ovplyvnený spôsobom ovládania.
K pohybu tohto motora je vždy potrebná riadiaca elektronika - ovládač krokového motora.
K mechanickému kontaktu a teda treniu nedochádza u krokových motorov inde ako v ložiskách.
Vyznačujú sa preto veľkou mechanickou odolnosťou, dlhou dobou života a prevádzkou takmer
bez údržby. Nevýhodou krokových motorov je tzv.strata kroku, ktorá nastáva pri prekročení 
medzného zaťaženia. Túto negatívnu vlastnosť možno vopred vylúčiť voľbou vhodného motora
a ovládača s prihliadnutím na momentové charakteristiky pohonu.

Krokové motory

Active filters

  • Znížená cena
88,90 € 74,08 € bez DPH Stará cena:93,90 €

Počet fáz:                  2 Fázy

Uhol kroku:               1.8°

Prúd:                        5.6A

Menovité napätie:      3.1V

Resistance:               0.55 Ohm/fáza

Moment:                   8.4 N.M

Detent torque:          12.5N.cm

Počet káblov:             4 (červený A+ ,Zelený A- ,žltý B+ ,modrý B-)

Váha:                        3.8 kg

Skladom